Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Vítejte na stránkách naší školy - právě probíhá 2. pololetí školního roku 2020-2021


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021


Z rozhodnutí Vlády ČR je od pondělí 12.4. obnovena prezenční docházka do školy pro všechny žáky.

Docházka bude probíhat za realizace následujících opatření:

- Po celou dobu vyučování platí pro žáky povinná ochrana úst a nosu minimálně chirurgickou rouškou (nebo obdobnou rouškou s odpovídající certifikací). Pro zaměstnance platí povinná ochrana FFP2 respirátory.

- Zavedeno je povinné samotestování žáků antigenními testy 2x týdně ve škole . Testování se neprovádí u osob, které předloží negativní výsledek testu RT - PCR nebo antigenního testu ne staršího než 48 hodin. Dále se testování neprovádí u osob, které prodělaly nemoc covid 19 před méně než 90 dny. Tuto skutečnost musí doložit písemně, a to potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře apod.

- Školní družina bude v provozu pouze v odpoledních hodinách.

- Zavedena bude zvýšená míra větrání a dodržování pravidla 3R.

Obědy jsou přihlášeny pro všechny žáky přihlášené ke stravování (varianta1). Změnu je třeba provést do 14,00 hodin v pátek 9.4. 2021.

Pro žáky, kteří se z jakéhokoli důvodu nebudou testovat, nebude zavedena distanční výuka . Pouze budou seznámeni s obsahem učiva v daném týdnu.

Další informace rozešlou třídní učitelé ve čtvrtek 8.4. 2021.
 
Aktuality ze školního života
Informace k zápisu do 1. třídy školní rok 2021/2022
Ředitelka Základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 19, 1152 00 Praha 5, stanovuje v souladu se školským zákonem (§ 36 ods. 4) termín pro podávání žádostí o přijetí k povinné školní docházce základního vzdělávání na období od 1.4. do 30.4. 2021 do 12,00 hodin. Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude zápis do 1. třídy probíhat...
celý článek »
Informace pro klienty PPP
Informace pro zákonné zástupce

S účinností od 1.3.2021 platí dle nařízení vlády pro službu (vyšetření, konzultace) následující pravidla:

· Objednávky se realizují pomocí kontaktního formuláře.

· Je nutné přicházet na domluvenou službu v přesně stanovený čas .

· Dodržovat předepsaná hygienická opatření .

· Dospělý vstupuje s respirátorem (třída FFP2/KN95 a vyšší).
celý článek »
Podpora našim žákům a jejich rodinám při uzavření školy od 1. 3. 2021
Vážení rodiče,
vzhledem k aktuálnímu vývoji situace Vám nabízíme pomoc PPP. Pokud potřebujete poradit, pomoct nebo podpořit při vedení dětí v této pro všechny složité situaci, můžete se obrátit na terapeutku Mgr. Radku Fialovou a PhDr. Miloše Jánského.

Telefonická konzultace Mgr. Fialová: pondělí – pátek v čase 9,00 -10,00 a 16,00 - 17,00 na čísle 604 641068, případně je možná také emailová konzultace na adrese: ppp.fialova@speczs.cz.

Telefonická konzultace PhDr. Jánský: pondělí – pátek...
celý článek »
Školní jídelnapřidáno: 2. 11. 2020
PROVOZ ŠJ OD 2. 11.

ŠJ nebude po dobu uzavření školy v provozu, obědy jsou automaticky odhlášeny - týká se i obědu na pondělí 2.11.

---

Žádáme rodiče, aby nezapomněli v dostatečném předstihu přihlásit/navolit oběd žákům přihlášeným ke školnímu stravování na pondělí 2.11. Přihláška není automatická.

Žáci tak mohou též učinit osobně ve školní jídelně nejpozději do pátku 23.10. na automatu v jídelně nebo u hospodářky školní jídelny.

Děkujeme za pochopení,

Eva Fankhauser
(hospodářka...
celý článek »
‼️OŠETŘOVNÉ O PRÁZDNINÁCH‼️přidáno: 23. 10. 2020
‼️OŠETŘOVNÉ O PRÁZDNINÁCH‼️Všechno máte na obrázku.

Stejně jako na jaře budete vyplňovat VÝKAZ PÉČE. Ten se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu na webu ČSSZ. Jakmile bude hotový, tak vám to tady jako vždycky hned napíšu! 🖊️

A ještě stručný postup. Během prázdnin ošetřovné ukončovat nebudete, jen si ve výkazu 📝 označíte dny, kdy jste pečovali. Čtvrtek a pátek je potřeba domluvit se se zaměstnavatelem, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebujete být s dítětem doma....
celý článek »
Upozornění pro rodičepřidáno: 8. 10. 2020
Upozornění pro rodičeVážení rodiče,

v poslední době se u některých žáků II. stupně rozmohlo ježdění do školy na elektrických koloběžkách, které jsou veřejně dostupné a lze si je za poplatek zapůjčit. Vzhledem k tomu, že se z toho stává poměrně rozšířený způsob dopravy, upozorňujeme...

1) koloběžky nelze parkovat na pozemku školy ani uvnitř budovy,

2) ti žáci, kteří se takto do školy a ze školy dopravují, se vystavují velkému riziku úrazu v ranním provozu /jezdí bez ochranné přilby/, kdy někteří jsou...
celý článek »
Projekt "Ovoce a zelenina do škol"přidáno: 16. 09. 2020
Projekt "Ovoce a zelenina do škol"Vážení rodiče,

od 16. 9. 2020 budou žáci v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" dostávat jednou týdně malou svačinku v podobě mléčného výrobku a ovoce/zeleniny.

ZDARMA.


Projekt "Ovoce a zelenina do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%.

Cílem projektu "Ovoce a...
celý článek »
Změna dopravní situace v okolí školy od 1. června 2020přidáno: 25. 08. 2020
Změna dopravní situace v okolí školy od 1. června 2020Zdroj a více info na: www.dpp.cz

Dopravní omezení:

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
1. 6. 2020, 04:35 – 31. 10. 2020, 00:30Vážení rodiče,

z důvodu rozsáhlé rekonstrukce ulice Nádražní a mostu u Lihovaru dochází k dopravnímu opatření na následujících linkách PID:

Od 1.6.2020 jsou linky 4, 5, 12, 20, 94 ve směru z centra zkráceny do zastávky Smíchovské nádraží (v obratišti).

Ve směru Sídliště Barrandov nutno využít náhradní autobusovou X12 ze zastávky Na Knížecí a poté...
celý článek »
Informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníkupřidáno: 2. 07. 2020
Začátek školního roku je v úterý 1. 9. 2020 v 8.30 hod. V 9.10 přejdou žáci do školní družiny a ve třídě proběhne schůzka třídní učitelky s rodiči.
Seznam pomůcek a další informace naleznete ke stažení v sekci Dokumenty.
celý článek »
Aktualizace z května - Pro žáky a rodiče 9. ročníkůpřidáno: 26. 05. 2020
Zdroj: MŠMT

Časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky naleznete ve sdělení Ministerstva školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo zkušební schéma, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění covid-19 byl termín konání testů jednotné přijímací zkoušky stanoven na 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a...
celý článek »
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021přidáno: 12. 05. 2020
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 najdete v sekci dokumenty.
celý článek »
Aktuální informace k uzavření školypřidáno: 4. 05. 2020
Vážení rodiče,
dne 30. 4. 2020 vydalo MŠMT soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy. Na základě tohoto pokynu budou školy/ třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování do 30.6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Pokud se žáci 9. ročníku připravují na přijímací zkoušky na...
celý článek »
Podpora našim žákům a jejich rodinámpřidáno: 5. 05. 2020
Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace (pokračování distančního vzdělávání až do 30. 6. 2020) Vám nabízíme pomoc PPP. Pokud potřebujete poradit, pomoct nebo podpořit při vedení dětí v této pro všechny složité situaci, můžete se obrátit na terapeutku Mgr. Radku Fialovou.

Telefonická konzultace: pondělí – pátek v čase 9,00 -10,00 a 16,00 - 17,00 na čísle 604 641068, případně je možná také emailová konzultace na adrese: ppp.fialova@speczs.cz.
celý článek »
Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021přidáno: 30. 03. 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem opatření o organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Ředitelka Základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 19, 1152 00 Praha 5, stanovuje termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání v souladu se školským zákonem (§ 36...
celý článek »
Zajímavé zdroje pro další vzdělávání domapřidáno: 14. 03. 2020
Zajímavé zdroje pro další vzdělávání domaVzdělávací zdroje MŠMT:

Na dálku
Podpora vzdělávání ČT:

Déčko
UčíTelka
Odpoledka

Další:

Online učebnice
SCIO Procvičovací testy
Úlohy z matematiky
Online cvičení ČJ + M
Fraus - Učení doma
Školákov
Příprava na přijímací ZK
Dr.Matika

Český jazyk 1.- 6. ročník
Matematika 1.- 9. ročník
Školasnadhledem
Zatracená čeština
V sekci Galerie připravují náměty pro domácí tvoření pracovníci školní družiny.
celý článek »
Mimořádné opatření (viz. DOKUMENTY)přidáno: 10. 03. 2020
S účinností ode dne 11. 3. 2020 vláda ČR ruší výuku na ZŠ, SŠ a VŠ do odvolání.

Žádáme rodiče, aby sledovali informace v tisku, médiích a na stránkách školy.

Výuka bude zajištěna prostřednictvím e-mailové pošty od třídních učitelů.
Vypracované úkoly odevzdávají žáci průběžně nebo po ukončení mimořádného opatření (dle předchozí domluvy).

Děkujeme

Případné žádosti o ošetřovné dětí do 13 let lze osobně vyzvednout v kanceláří školy po předchozí telefonické domluvě.


Bližší informace ZDE

celý článek »
PPP zrušení termínů vyšetřenípřidáno: 10. 03. 2020
Vážení rodiče,

z nařízení vlády se ruší sjednané termíny vyšetření a terapií v PPP, do 20. 3. 2020, nový termín bude s klienty domluven.

Děkujeme

celý článek »
Chceme pomoci příroděpřidáno: 26. 11. 2019
Chceme pomoci příroděDostali jsme dárek, vlastně spousty dárků.

Brněnská firma NICKNACK, která se specializuje na výrobu vratných kelímků, darovala naší škole velké množství těchto úžasných pomocníků v boji proti plastům.

Stejně jako NICKNACK, nechceme být lhostejní k životnímu prostředí.Kdy jindy začit, když ne hned.
Kde jinde se to naučit než ve škole.

NICKNACK inspiroval nás a my se budeme snažit inspirovat naše žáky.


Děkujeme !!!


celý článek »
SCHOLA PRAGENSIS 2019přidáno: 29. 09. 2018
SCHOLA PRAGENSIS 201924. ročník veletrhu pražských škol a vzdělávání

v Kongresovém centru Praha.
28. - 30. 11. 2019

Určeno zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů.

Školy zde prezentují nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce.

Zájemci o studium se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami.


Otevřeno pro veřejnost:

Čt. 28. 11. 2019 od 9.00 – 18.00
Pá. 29. 11. 2019 od 9.00 – 18.00
So. 30....
celý článek »
Změna dopravypřidáno: 30. 07. 2019
Změna dopravyVážení rodiče,

věnujte, prosím, zvýšenou pozornost dočasné změně dopravy na úseku Smíchovské nádraží - Barrandov.
celý článek »
Rozhodnutí o příjetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020přidáno: 6. 05. 2019
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 najdete v sekci dokumenty.
celý článek »
Zápis do 1. ročníku ZŠpřidáno: 10. 01. 2019
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro žáky s SPCH

Kdy: 29. dubna 2019 v době od 13.30 do 17 hodin
Kde: v budově školy Na Zlíchově 6, P5

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1.9. 2012 do 31.8. 2013.

K zápisu je nutné vzít:
- platný OP,
- rodný list dítěte
- doporučení ke vzdělávání z SPC nebo PPP

Kritéria přijetí k povinné školní docházce:
- přítomnost diagnózy vývojové poruchy chování (ADHD všech subtypů závažnější formy a ADHD, především dětí v péči dětské psychiatrie a neurologie v kombinaci s...
celý článek »
Prezentace "Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020"přidáno: 28. 11. 2018
Prezentace "Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020"Prezentace se konala dne 3. 12. 2018 v 16:30 hodin v učebně 9.A třídy.
(hl. budova, přízemí)

Byla určena pro zákonné zástupce všech vycházejících žáků ve šk. roce 2018/2019.

Obsah:

- kategorie středního vzdělávání
- druhy středních škol
- nabídka SŠ
- nabídka užitečných zdrojů informací
- termíny odevzdání
- postup při vyplňování přihlášek
- možnosti odvolání
- podání zápisového lístku

Ke stažení v dokumentech:

- Prezentace "Přijímací řízení na SŠ"
- Tiskopisy přihlášek
- vyplněný vzor...
celý článek »
Rodičovská skupinapřidáno: 1. 12. 2015
Rodičovská skupinaVážení rodiče,

Od října šk. roku 2018/2019 bude možnost opět docházet na rodičovskou
skupinu.

Letošní rok je skupina primárně určena pro rodiče žáků II. st. a bude
probíhat tak jako v předchozím období vždy po třídních schůzkách v čase
17,30 až 18,45.


Minimální počet účastníků na jedno sezení je čtyři. V případě, že se
naplní min. počet, uskuteční se první sezení již 1. 10.

V případě zájmu kontaktovat:

Mgr. Jan Uhlíř - tel. 730 517 526, email - ppp.uhlir@speczs.cz

PhDr....
celý článek »
INZERÁTpřidáno: 9. 07. 2018
Pro Pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) hledáme Speciálního pedagoga/pedagožku s praxí na plný úvazek (možný i částečný úvazek).

Základní škola přijme učitele/učitelku na I. stupeň.

Základní škola přijme vychovatele/vychovatelku pro školní družinu na plný úvazek (částečný úvazek možný).
celý článek »
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019přidáno: 27. 04. 2018
Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 najdete v sekci dokumenty.
celý článek »
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2018