Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4.9.!!!
Škola
SPC
Ostatní
Sponzoři
Naším hlavním sponzorem
je Státní tiskárna cenin

stránky našeho sponzora - Státní Tiskárny Cenin
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Speciálně pedagogické centrum » Základní informace

obrázky našich dětí
obrázky našich dětí
SPC pro děti se specifickými poruchami chování a učení je zřízeno od 1.5.2007 a je součástí ZŠ. Poskytuje pedagogicko psychologické a speciálně pedagogické poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy u dětí a mladistvých s poruchami chování a výukovými problémy. Zaměřuje se na děti ohrožené sociálně patologickými jevy a na jejich integraci do společnosti. Pracuje s dětmi a mladistvými se specifickými poruchami učení a chování – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, poruchou pozornosti s hyperaktivitou, poruchou pozornosti.

Hlavní činnost:
• Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
• Logopedická diagnostika
• Podklady k IVP pro rodiče a pedagogy na základě diagnostiky
• Skupinová, individuální a rodinná terapie
• Konzultace pro učitele
• Poskytování metodické podpory pro učitele
• Konzultace pro rodiče
• Reedukace SPU
• Poskytování poradenských služeb u dětí a mladistvých s SPCH zaměřené na další profesní kariéru klienta

Činnost jednotlivých pracovníků je realizována částečně ambulantně a částečně v terénu.
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2017