Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
Třídní schůzky 9.1. 2017 v 16:30 hodin.
Škola
SPC
Ostatní
Sponzoři
Naším hlavním sponzorem
je Státní tiskárna cenin

stránky našeho sponzora - Státní Tiskárny Cenin
Dále nás sponzorují
PRO.MED.CS Praha a.s. - léčivé přípravky, doplňky stravy Levné Knihy Reprop - reklamní předměty, dárky, propisky, tužky ALBI Česká republika, a.s. - malý dárek pro vekou radost ABA s.r.o. - dárky s nápadem Granna - Hry a hračky pro děti i celou rodinu Beckiland - Největší rodinné zábavní centrum v ČR
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Speciálně pedagogické centrum » Základní informace

obrázky našich dětí
obrázky našich dětí
SPC pro děti se specifickými poruchami chování a učení je zřízeno od 1.5.2007 a je součástí ZŠ. Poskytuje pedagogicko psychologické a speciálně pedagogické poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy u dětí a mladistvých s poruchami chování a výukovými problémy. Zaměřuje se na děti ohrožené sociálně patologickými jevy a na jejich integraci do společnosti. Pracuje s dětmi a mladistvými se specifickými poruchami učení a chování – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, poruchou pozornosti s hyperaktivitou, poruchou pozornosti.

Hlavní činnost:
• Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
• Logopedická diagnostika
• Podklady k IVP pro rodiče a pedagogy na základě diagnostiky
• Skupinová, individuální a rodinná terapie
• Konzultace pro učitele
• Poskytování metodické podpory pro učitele
• Konzultace pro rodiče
• Reedukace SPU
• Poskytování poradenských služeb u dětí a mladistvých s SPCH zaměřené na další profesní kariéru klienta

Činnost jednotlivých pracovníků je realizována částečně ambulantně a částečně v terénu.
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2012