Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní

Pedagogicko-psychologická poradna » Základní informace

Omlouváme se, ale z důvodu plné kapacity je vyhlášen STOP STAV přijímání objednávek a to v měsících březnu a dubnu (od 1.3.2023 do 30.4.2023).

obrázky našich dětí
obrázky našich dětí
PPP pro děti se specifickými poruchami chování a učení je zřízeno od 1.8.2017 a je součástí ZŠ. Poskytuje pedagogicko psychologické a speciálně pedagogické poradenství v oblasti vzdělávání a výchovy u dětí a mladistvých s poruchami chování a výukovými problémy. Zaměřuje se na děti ohrožené sociálně patologickými jevy a na jejich integraci do společnosti. Pracuje s dětmi a mladistvými se specifickými poruchami učení a chování – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, poruchou pozornosti s hyperaktivitou, poruchou pozornosti.

Hlavní činnost:
• Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
• Logopedická diagnostika
• Podklady k IVP pro rodiče a pedagogy na základě diagnostiky
• Skupinová, individuální a rodinná terapie
• Konzultace pro učitele
• Poskytování metodické podpory pro učitele
• Konzultace pro rodiče
• Reedukace SPU
• Poskytování poradenských služeb u dětí a mladistvých s SPCH zaměřené na další profesní kariéru klienta

Činnost jednotlivých pracovníků je realizována částečně ambulantně a částečně v terénu.
 
Tento web používá pouze technické cookies. vyrobil Jan Hořínek, 2008-2022