Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » Zápis do 1. ročníku ZŠ

 
« zpět
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro žáky s SPCH

Kdy: 29. dubna 2019 v době od 13.30 do 17 hodin
Kde: v budově školy Na Zlíchově 6, P5

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1.9. 2012 do 31.8. 2013.

K zápisu je nutné vzít:
- platný OP,
- rodný list dítěte
- doporučení ke vzdělávání z SPC nebo PPP

Kritéria přijetí k povinné školní docházce:
- přítomnost diagnózy vývojové poruchy chování (ADHD všech subtypů závažnější formy a ADHD, především dětí v péči dětské psychiatrie a neurologie v kombinaci s rizikem vzniku vývojové poruchy učení)
- atypická forma pervazivních vývojových poruch, především Aspergerův syndrom


Ve škole budou také přítomni odborní pracovníci pedagogicko psychologické poradny (PPP), kteří Vám poradí s nejvhodnějším způsobem zahájení školní docházky Vašeho dítěte.


Pokud se nebudete moci dostavit ve stanoveném termínu ze závažných důvodů, můžete si domluvit náhradní termín na tel.č. 251 550 192 u ředitelky školy.
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2018