Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
Provoz PPP dne 7.12. uzavřen. - Školení zaměstnanců.
Škola
PPP
Ostatní
Sponzoři
Naším hlavním sponzorem
je Státní tiskárna cenin

stránky našeho sponzora - Státní Tiskárny Cenin
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » Zápis do 1. ročníku ZŠ

 
« zpět
Zápis do 1. ročníku ZŠZápis do 1. ročníku ZŠ pro žáky s SPCH

Kdy: 23. dubna 2018 v době od 14 do 17 hodin
Kde: v budově školy Na Zlíchově 6, P5

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1.9. 2011 do 31.8. 2012.

K zápisu je nutné vzít:
- platný OP,
- rodný list dítěte
- doporučení ke vzdělávání z SPC nebo PPP

Kritéria přijetí k povinné školní docházce:
- přítomnost diagnózy vývojové poruchy chování (ADHD všech subtypů závažnější formy a ADHD, především dětí v péči dětské psychiatrie a neurologie v kombinaci s rizikem vzniku vývojové poruchy učení)
- atypická forma pervazivních vývojových poruch, především Aspergerův syndrom


Ve škole budou také přítomni odborní pracovníci pedagogicko psychologické poradny (PPP), kteří Vám poradí s nejvhodnějším způsobem zahájení školní docházky Vašeho dítěte.


Odklad povinné školní docházky:
O odklad musí zákonný zástupce písemně požádat do 30.4. příslušného kalendářního roku, kdy má dítě zahájit PŠD.

Pokud se nebudete moci dostavit ve stanoveném termínu ze závažných důvodů, můžete si domluvit náhradní termín na tel.č. 251 550 192 u ředitelky školy.
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2017