Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní

Aktuality » Volby do školské rady

 
« zpět
Volby do školské radyVýsledky voleb do školské rady ZŠ Na Zlíchově

1. Volby zástupců z řad pedagogů

- Voleni dva členové

- Navržení kandidáti: Miloš Jánský, Jan Uhlíř

- Oba kandidáti byli zvoleni jednomyslně všemi členy učitelského sboru dne 30.8.2021

2. Volby zástupců z řad zákonných zástupců žáků

- Voleni dva členové

- Navržení kandidáti: Kateřina Zonková, Monika Koptová

- Kateřina Zonková zvolena 125-tihlasy, Monika Koptová zvolena 126-ti hlasy, volby proběhly distančně 10.9. 2021

Voleb se zúčastnilo 134 z 148 zákonných zástupců tj. 90,54%.
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2022