Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
Škola zůstává otevřená !!!
Škola
PPP
Ostatní
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » Škola funguje v běžném režimu.

 
« zpět
Škola funguje v běžném režimu.Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022
o přijetí krizového opatření:

bod 4
... Vláda omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení.

s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2018