Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4.9.!!!
Škola
SPC
Ostatní
Sponzoři
Naším hlavním sponzorem
je Státní tiskárna cenin

stránky našeho sponzora - Státní Tiskárny Cenin
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » Rodičovská skupina

 
« zpět
Rodičovská skupinaVážení rodiče,

opět Vám nabízíme možnost účasti na rodičovské skupině, která se bude konat vždy po třídních schůzkách v čase 17,30 - 18,45 hodin.


Bližší informace k rodičovské skupině najdete níže v „aktualitách“.


1) Aktuálně

Na následující setkání ...7.11. 2016 ... jsou připravena témata: obecné


Minulá témata:

• Jak zvládat pasivní chování dětí
• Přejímání odpovědnosti
• motivátory – kapesné
• závislost na PC
• motivace
• agresivita dětí (v domácím i školním prostředí)


2) Základní informace

Vážení rodiče,
od listopadu šk. roku 2014/15 nově nabízíme možnost se zapojit do tzv. rodičovské skupiny, která bude probíhat vždy jednou měsíčně po třídních schůzkách v čase od 17,30 do 18,45. V rámci této skupiny bude řešena problematika poruch chování.
Skupina je primárně určena pro rodiče žáků 2. stupně ZŠ Na Zlíchově.

Vedení rodičovské skupiny: Mgr. Bc. Jan Uhlíř (etoped, terapeut, školní metodik prevence) a Mgr. Miloš Jánský (etoped).

Smyslem setkávání skupiny je výměna zkušeností, konzultace výchovných a reedukačních postupů, ale i exkurs do teorie příčin poruch chování a především pak nabídnout inspiraci.

Možná témata pro jednotlivá setkání: potřeby dětí, odměny a tresty ve výchově, vztekání aneb jak na to, zvládání konfliktních situací, hranice a rituály ve výchově, školní selhávání a neprospěch v kontextu poruch chování, agresivita, záškoláctví, delikvence, zneužívání návykových látek….aj.

Setkání skupiny jsou otevřená – je možné se účastnit dle vlastního uvážení. Každé setkání bude dle potřeby zaměřeno na určité téma. Jinak počítáme s otevřeným prostorem pro diskusi. Po uvedení do tématu bude věnován prostor pro sdílení zkušeností.

Místo, kde bude probíhat rodičovská skupina: prostor třídy 9. A či 9. B. Třídy se nacházejí v přízemí vpravo od hlavních vstupních dveří do školy.
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2017