Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » Rodičovská skupina

 
« zpět
Rodičovská skupinaVážení rodiče,

Od října šk. roku 2018/2019 bude možnost opět docházet na rodičovskou
skupinu.

Letošní rok je skupina primárně určena pro rodiče žáků II. st. a bude
probíhat tak jako v předchozím období vždy po třídních schůzkách v čase
17,30 až 18,45.


Minimální počet účastníků na jedno sezení je čtyři. V případě, že se
naplní min. počet, uskuteční se první sezení již 1. 10.

V případě zájmu kontaktovat:

Mgr. Jan Uhlíř - tel. 730 517 526, email - ppp.uhlir@speczs.cz

PhDr. Miloš Jánský - tel 730 510, email - milos.jansky@speczs.cz1) Aktuálně

Témata:

• Jak zvládat pasivní chování dětí
• Přejímání odpovědnosti
• motivátory – kapesné
• závislost na PC
• motivace
• agresivita dětí (v domácím i školním prostředí)


2) Základní informace

Smyslem setkávání skupiny je výměna zkušeností, konzultace výchovných a reedukačních postupů, ale i exkurs do teorie příčin poruch chování a především pak nabídnout inspiraci.

Možná témata pro jednotlivá setkání: potřeby dětí, odměny a tresty ve výchově, vztekání aneb jak na to, zvládání konfliktních situací, hranice a rituály ve výchově, školní selhávání a neprospěch v kontextu poruch chování, agresivita, záškoláctví, delikvence, zneužívání návykových látek….aj.

Setkání skupiny jsou otevřená – je možné se účastnit dle vlastního uvážení. Každé setkání bude dle potřeby zaměřeno na určité téma. Jinak počítáme s otevřeným prostorem pro diskusi. Po uvedení do tématu bude věnován prostor pro sdílení zkušeností.

Místo, kde bude probíhat rodičovská skupina - bude upřesněno dle zájmu.
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2018