Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní

Aktuality » Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

 
« zpět
Oznamuji, že jsem podle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o vyhlášení ředitelské volna ve dnech 1. 6. a 2. 6. 2023 ze závažných provozně technických důvodů. Školní družina a školní jídelna nebudou v tento den v provozu.

Činnost PPP bude v tyto dny přerušena.

PhDr. Helena Hainová, ředitelka školy
 
Tento web používá pouze technické cookies. vyrobil Jan Hořínek, 2008-2022