Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní

Aktuality » Trampolining v naší škole

 
« zpět
Trampolining v naší školeV září tohoto školního roku se účastnili někteří z našich učitelů, vychovatelů a pracovníků SPC centra akreditovaného semináře MŠMT - Trampoliningu. Seminář vedla Mgr. Bohumila Toupalová, která se dlouhodobě zabývá problematikou dětí se specifickými poruchami učení a chování, jakož i dětmi a mládeží s pervazivními vývojovými poruchami a je zároveň autorkou metody výuky podporované trampoliningem.

www.trampolining.cz

Trampolining je moderní přístup v pojetí vnímání vlastní tělesnosti s úzkou vazbou na psychiku. Jde o získávání takových pohybových dovedností, schopností a kompetencí pomocí trampolíny, které jsou využitelné ve všech oblastech života jedince i společnosti. Oblast reedukace specifických poruch učení a chování (SPUCH) je jednou z nich. Jde zejména o rozvoj nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové orientace, rytmizace, sociálního vnímání a prožívání. Pohupující se plachta trampolíny má navíc významně stimulující antistresový účinek. U dětí se SPUCH je proto trampolining víc než opodstatněný. Trampolining není samonosnou reedukační metodou, může však významně obohatit současný rejstřík nápravných aktivit.
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2022