Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
Školní rok 2018/2019 začíná dne 3. září 2018, v 8:30 hodin.
Škola
PPP
Ostatní
Sponzoři
Naším hlavním sponzorem
je Státní tiskárna cenin

stránky našeho sponzora - Státní Tiskárny Cenin
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » Informace o školách a oborech a uplatnění jejich absolventů

 
« zpět
Informace o školách a oborech a uplatnění jejich absolventůNa www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.
Tato nabídka:

1. vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů
2.je v ní uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
3. je v ní uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazykůů, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělávání)
4. zahrnuje podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.)

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete:

  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů
  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání
  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.


Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2017