Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

 
« zpět
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem opatření o organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


Ředitelka Základní školy pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově 19, 1152 00 Praha 5, stanovuje termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání v souladu se školským zákonem (§ 36 ods. 4) na dobu
od 1.4. do 30.4. 2020. Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis organizován následovně:

1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
2. Aktuální tiskopisy - žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče jsou k dispozici v sekci dokumenty. Dále je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
3. V odůvodněných případech je možné si uvedené tiskopisy vyzvednout v kanceláři hlavní budovy školy na základě telefonické domluvy.
4. Upřednostňujeme dodání tiskopisů zpět škole bez osobní přítomnosti zákonného zástupce. Dle možností zákonných zástupců lze tiskopisy poslat emailem (s elektronickým podpisem) na martina.suranova@speczs.cz, do datové schránky školy: k3fxpag, nebo dodat osobně do kanceláře školy, po předchozí telefonické domluvě. Rovněž lze vyplněné a podepsané tiskopisy zaslat škole zpět poštou na adresu ZŠ pro žáky s SPCH, Na Zlíchově 19, 152 00 Praha 5.
5. Po zaslání řádně vyplněného tiskopisu s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání zpět do školy Vám bude prostřednictvím emailu nebo telefonu sděleno registrační číslo, pod kterým ředitelka školy uveřejní výsledky zápisu do první třídy.
6. Výsledky zápisu budou zveřejněny po jeho ukončení pod registračními čísly (ne jmény dětí) na webových stránkách školy a u vstupu do hlavní budovy školy.
7. Kontakt pro případné další informace nebo osobní konzultaci rodičů:
Mgr. Martina Šuráňová, zástupkyně ředitelky školy, tel. 739 452 723,
e-mail: martina.suranova@speczs.cz

8. Po ukončení karanténních opatření uskutečníme setkání s rodiči a budoucími prvňáčky u nás ve škole, na které přinesete rodný list dítěte. O termínu budete informováni.

PhDr. Helena Hainová
ředitelka školyV Praze dne 24. 3. 2020
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2018