Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
Třídní schůzky se konají 14.1. 2019 v 16:30 hod.
Škola
PPP
Ostatní
Sponzoři
Naším hlavním sponzorem
je Státní tiskárna cenin

stránky našeho sponzora - Státní Tiskárny Cenin
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » INFORMACE K REKONSTRUKCI BUDOVY ŠKOLY

 
« zpět
Vážení rodiče,
od středy 16.10. 2013 bude probíhat výměna střešní krytiny objektu školy Na Zlíchově 6, ve které se nachází třídy 1. stupně, školní jídelna a pracoviště SPC. Od tohoto data bude možnost využívat pro vstup do budovy pouze hlavní vchod (i pro školní družinu). Ostatní prostor bude staveništěm. Z tohoto důvodu Vás žádáme o pochopení a prosíme, abyste vy i vaše děti dodržovali omezení a nevstupovali na staveniště, kde hrozí nebezpečí úrazu.
Naší snahou bude vytvoření podmínek pro omezení volného pohybu žáků v prostorách před budovou v čase před vyučováním. Proto bude žákům umožněn přístup do školy průběžně již od 8.00 hod a bude zajištěn dozor ve třídách.
Provoz ranní školní družiny nebude nijak omezen. V rámci odpolední družiny nebude možno vyzvedávat děti v čase od 13.00 – 15.00 hodin. V tuto dobu budou žáci, kteří nenavštěvují zájmové kroužky mimo prostory školy.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

PhDr. Helena Hainová
ředitelka školy
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2017