Základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování - školní stránky
 
Škola
PPP
Ostatní
Certifikát ověřené instituce
Certifikát ověřené instituce

Aktuality » Aktuální informace k uzavření školy

 
« zpět
Vážení rodiče,
dne 30. 4. 2020 vydalo MŠMT soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy. Na základě tohoto pokynu budou školy/ třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování do 30.6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Pokud se žáci 9. ročníku připravují na přijímací zkoušky na střední školu, tak je jim umožněna (pro žáky nepovinná) docházka do školy za účelem této přípravy, a to od 11. 5. 2020. Bližší informace poskytují třídní učitelé. Čestné prohlášení umožňující vstup do budovy školy je ke stažení v sekci dokumenty.

Více informací naleznete ZDE

PhDr. Helena Hainová
ředitelka školy
 
  vyrobil Jan Hořínek, 2008-2018